Velg ditt varehus

Eller finn den nærmeste butikken for meg automatisk:

Får ikke tilgang til posisjon

XL-BYGG logo

Velg din butikk

For å se sortiment og informasjon om din fortrukne XL-bygg-butikk

Skal du i gang med tilbygg, påbygg eller anneks?

Avhengig av omfang, kan veien fra idè og frem til ferdig byggverk være komplisert og tidkrevende hvis du skal utføre størstedelen på egenhånd. Da er det godt å vite at vi i XL-BYGG kan hjelpe deg hele veien.

XL-BYGG kan ta hele jobben

Vi kan bistå både med byggesøknader, arkitekttjenester og prosjektledelse av hele jobben fra idèstadiet til byggverket står ferdig – fagmessig utført med byggevarer fra ledende leverandører. Bestill en uforpliktende befaring, så kommer vi hjem til deg for en prat om ditt byggeprosjekt.

Tilbygg eller påbygg - hva er forskjellen?

Begrepene tilbygg og påbygg brukes ofte om hverandre i dagligtalen, men er faktisk to forskjellige ting. Tilbygg er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate, altså det bebygde arealet (BYA). Et påbygg er en utvidelse av huset i høyden uten at husets grunnflate endres. Påbygg kan også være en utvidelse med for eksempel en balkong i andre etasje. I de fleste tilfeller er påbygg søknadspliktig.

Artikkelbilde_kogk_700x450.jpg

Håndverker som jobber med tilbygg på en enebolig. (Foto: XL-BYGG)

Bygge bod eller anneks

I henhold til Plan- og bygningsloven kan du sette opp et inntil 50 kvadratmeter frittstående bygg på egen tomt uten å søke. Det er uansett viktig å påse at du bygger i tråd med lovverket og reguleringsplanene i kommunen. Skal du bygge et anneks beregnet som gjesterom for overnatting må du søke kommunen.

Hvordan starter du prosessen?

Det første du må gjøre når du har bestemt deg for å bygge er å sette deg inn i regelverket knyttet til bygging på egen eiendom. Direktoratet for Byggkvalitet sin veiviser for tilbygg uten nabovarsling og byggesøknad til kommunen er smart å lese gjennom. Husk at reglene for påbygg er annerledes, og i de aller fleste tilfeller søknadspliktig. Direktoratet for Byggkvalitet sin åtte stegs veileder gir deg oversikt over hva du må undersøke før du setter i gang med bygging på egen eiendom.

1. Finn planer og bestemmelser
2. Hvor stort kan du bygge?
3. Hva må du ta hensyn til?
4. Tegning og plassering av byggverket
5. Orientere naboene
6. Fyll ut søknad og send inn
7. Få svar på søknaden
8. Skaff ferdigattest