Velg ditt varehus

Eller finn den nærmeste butikken for meg automatisk:

Får ikke tilgang til posisjon

XL-BYGG logo

Velg din butikk

For å se sortiment og informasjon om din fortrukne XL-bygg-butikk

Skal du totalrenovere boligen din?

Avhengig av omfanget, må du som regel hensynta byggteknisk lovverk samt involvere og koordinere håndverkere ved en totalrenovering. Da er det godt å vite at XL-BYGG kan ta hele eller deler av jobben både når det gjelder prosjektstyring, fagmessig utførelse og dokumentasjon.

Hvordan starter du planlegging av totalrehabilitering?

Når du velger å pusse opp en bolig er det mye du skal tenke på. God planlegging, budsjettering og rådføring med fagfolk gjør at prosjektet kommer riktig ut fra start. Enten du vil vi skal ta hele jobben eller om du trenger hjelp til materialvalg og tips til utføring, kan vi i XL-BYGG hjelpe deg. Ta turen innom for å se på våre utstillinger og få gode råd, eller bestill en uforpliktende befaring, så kommer vi hjem til deg.

Øker en totalrehabilitering boligverdien?

Å pusse opp hele huset er et kostbart prosjekt. Uansett vil som regel kostnaden kunne forsvares ved at du får økt verdi på boligen din dersom jobben er fagmessig utført med materialer fra kvalitetsleverandører. I tillegg får du bedre bokomfort og lavere fyringsutgifter. Vi i XL-BYGG vet hva som er lurt å tenke på for å få mest mulig ut av budsjettet ditt.

image.png

En totalrenovering av boligen din vil i de fleste tilfeller gi økt boligverdi. (Foto: XL-BYGG)

Hva kan du gjøre selv?

Enkelte ønsker å gjøre deler av rehabiliteringen på egenhånd. Riving av kledning, gulvlegging, maling og fjerning av avfall er typiske oppgaver du selv kan håndtere. Når det kommer til elektrisitet og rørlegger-/ventilasjonsarbeider, må det imidlertid autoriserte håndverkere inn. Spør fagfolk om hvor grensen går for hva du selv kan gjøre. Husk at dersom det oppstår skader utført av ikke autorisert personell, kan du få avkorting eller avslag fra forsikringsselskapet. En god tommelfingerregel er å unngå oppgaver som du ikke er sikker på om du har lov til eller kunnskap om å utføre. Vanligvis vil fagfolk også gjøre jobben raskere.

image.png

Gulvlegging kan du selv fint utføre i en totalrenovering. (Foto: XL-BYGG)

Tenk smart

Ved totalrenovering må du tenke prosjektet i en større helhet. Skal du for eksempel bytte tak, så innebærer det også en sjekk av undertaket. Har du råte eller kondens i takkonstruksjonen, og bør det etterisoleres for å unngå varmetap? Det er også viktig at selve takkonstruksjonen kan bære takdekket. Typisk vil takstein kreve en mer solid konstruksjon enn shingeltak, da takstein er et tyngre byggemateriale enn shingel. Ved bytte av kledning er det naturlig å sjekke isolasjonen som er i veggene. Gamle hus har tynnere vegger og er følgelig dårligere isolert enn hus bygget de siste tiårene. Riktig og tilstrekkelig etterisolering er smart når du likevel skal bytte kledning.

image.png

Ved bytte av tak er det viktig å inspisere og hensynta undertak og loft. (Foto: XL-BYGG)

Må det søkes hos kommunen ved en totalrehabilitering?

Ved en totalrehabilitering, er det vanligvis ikke behov for å søke kommunen. Det finnes imidlertid noen unntak som er søknadspliktige og som er viktige å overholde.
1. Endring av fasaden: Typisk eksempel her er dersom du skal sette inn store vinduer eller gjøre andre endringer på fasaden.
2. Påbygg: Dersom rehabiliteringen også skal inkludere et påbygg, er dette søknadspliktig.
3. Bruksendring: Rom som tidligere ikke har vært benyttet som oppholdsrom, eksempelvis loft og kjeller, er søknadspliktige.

XL-BYGG kan ta hele jobben

Når vi i XL-BYGG sier at vi kan ta hele jobben, så mener vi det! I tillegg til fagmessig utførelse med byggevarer fra de ledende leverandørene, kan vi bistå med byggesøknader og arkitekter.

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using 'Content here, content here', making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).